තීරු මාරු කිරීම

 • තීරු මාරු කිරීම

  තීරු මාරු කිරීම

  විවිධ රටා තීරු ස්ටිකරයක් සහිත නියපොතු අත්කම් සඳහා Foil Transfer Gel පහසුවෙන් යොදන්න

  නිෂ්පාදනයේ නම:Foil Transfer Gel

  වෙළඳ නාමය: නව වර්ණය

  අගය: 5ml, 8ml, 15ml / බෝතලයක්

  යෙදුම්: තීරු රටා මාරු කිරීම

  වර්ගය: UV ජෙල් පොලිෂ්

  වර්ණය: පැහැදිලි

  දුස්ස්රාවීතාව: මැද දුස්ස්රාවීතාවය

  සම්භවය: Guangdong, චීනය

පුවත් පත්‍රිකාවයාවත්කාලීන සඳහා රැඳී සිටින්න

යවන්න